Generic placeholder image

Ông Nguyễn Xuân Cường

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Generic placeholder image

Ông Trịnh Đình Dũng

Phó Thủ tướng – Trưởng Ban chỉ đạo TƯ về Phòng, chống thiên tai

Generic placeholder image

Ông Chu Ngọc Anh

    Bộ trưởng - Bộ Khoa học Công nghệ    

                

Generic placeholder image

Ông Ousmane Dione

Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới (World Bank) tại Việt Nam

Generic placeholder image

Bà Adelina Kamal

Giám đốc điều hành Trung tâm điều phối khu vực ASEAN về hỗ trợ nhân đạo thiên tai (AHA Centre)

Generic placeholder image

Ông Kamal Malhotra

Điều phối viên thường trú của Liên Hợp quốc tại
Việt Nam


Generic placeholder image
Generic placeholder image
Generic placeholder image
Generic placeholder image