BỐI CẢNH TỔ CHỨC HỘI THẢO VÀ TRIỂN LÃM, KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI


Tại nhiều quốc gia trên thế giới, khoa học, công nghệ trong lĩnh vực phòng chống thiên tai đã và đang dành được sự quan tâm và đạt được những tiến bộ rất lớn trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, sản xuất máy móc, trang thiết bị, hậu cần phục vụ công tác phòng ngừa, theo dõi giám sát, nâng cao khả năng chống chịu cũng như ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Những thành quả đó đóng góp rất quan trọng trong việc giảm thiểu thiệt hại trong bối cảnh thiên tai và biến đổi khí hậu đã và đang diễn ra hết sức cực đoan trên toàn cầu.
Việt Nam là một trong 5 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai và biến đổi khí hậu; đồng thời, các hoạt động sử dụng nước trên thượng nguồn các sông Hồng, sông Mê Công ngày càng tăng cùng với hoạt động phát triển kinh tế xã hội của đất nước có quy mô nền kinh tế tăng trưởng nhanh và dân số đứng thứ 14 trên thế giới nếu thiếu kiểm soát sẽ có thể gây gia tăng rủi ro khi xảy ra thiên tai. Hơn nữa, sự an toàn của xã hội đòi hỏi công tác phòng chống thiên tai phải được thúc đẩy mạnh mẽ, nhất là khoa học công nghệ phục vụ công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả, đảm bảo kịp thời, chính xác, hiệu quả góp phần bảo vệ xã hội an toàn hơn trước thiên tai.
Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm lớn về nguồn lực cho công tác phòng chống thiên tai, song tiếp cận với khoa học công nghệ, trang thiết bị tiên tiến hiện đại trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai còn khá mới mẻ đối với cán bộ lãnh đạo, chuyên môn từ trung ương đến các địa phương, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, đội ngũ cán bộ khoa học, sinh viên và người dân.
Để đáp ứng yêu cầu trên, nhằm mục đích tạo diễn đàn cho các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, các cơ quan, tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước; cơ quan phòng chống thiên tai các cấp; các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm thị trường, giới thiệu những sản phẩm khoa học công nghệ tiên tiến nhất trong công tác phòng chống, giảm thiểu rủi ro thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế tổ chức Hội thảo và Triển lãm quốc tế về khoa học công nghệ trong phòng, chống thiên tai trong khuôn khổ Tuần lễ quốc gia về Phòng, chống thiên tai Việt Nam từ 15/5 đến 22/5 năm 2020. Sự kiện có sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu trong và ngoài nước với hơn 50 Đoàn khách quốc tế từ khu vực Asean và một số quốc gia Châu Âu. Tổng cục Phòng, chống thiên tai là đơn vị được chủ trì tổ chức các chuỗi sự kiện nêu trên./.

Generic placeholder image
Generic placeholder image
Generic placeholder image
Generic placeholder image